Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής

Οι παρόντες όροι ισχύουν για τη χρήση του εξοπλισμού και τη συμμετοχή στις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Η φύση των εφαρμογών απαιτεί έντονη σωματική και πνευματική δραστηριότητα.

Στον χώρο μπορεί  να υπάρχουν έντονα ηχητικά εφέ, φωτισμοί neon και μειωμένη ορατότητα κατά διαστήματα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη υγιή σωματική, πνευματική και ψυχική κατάσταση, να μην αντιμετωπίζουν καρδιακά ή προβλήματα επιληψίας και να μην έχουν κάνει χρήση αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ή ναρκωτικών ουσιών πριν τη συμμετοχή τους. Θα πρέπει επίσης να μην έχουν ιστορικό προβλημάτων υγείας όπως ζαλάδες, ίλλιγοι, διαταραχές που μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσουν κάποιο άλλο πρόβλημα ή να επιδεινώσουν την υγεία τους.

Παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε καμμία από τις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, ούτε με την έγκριση του κηδεμόνα ή συνοδού τους.

Η VR ATHENS σε ότι αφορά τον εξοπλισμό της λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των συμμετεχόντων ωστόσο η φύση της εικονικής πραγματικότητας δεν κάνει δυνατή την έγκυρη πρόβλεψη και αποτροπή όλων των πιθανών κινδύνων. Οι συμμετέχοντες ή εφόσον πρόκειται για ανήλικους οι συνοδοί, δηλώνουν εν όψει της συμμετοχής στις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, ότι διάβασαν και αποδέχονται τους όρους συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής.


Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής

Γνωρίζω ότι η φύση των εφαρμογών απαιτεί έντονη σωματική και πνευματική δραστηριότητα.

Επίσης, γνωρίζω ότι στον χώρο μπορεί να υπάρχουν έντονα ηχητικά εφέ, φωτισμοί neon και μειωμένη ορατότητα κατά διαστήματα.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι βρίσκομαι (ή τα συνοδευόμενα ανήλικα) σε πλήρη υγιή σωματική, πνευματική και ψυχική κατάσταση, δεν αντιμετωπίζω καρδιακά ή προβλήματα επιληψίας και δεν έχω κάνει χρήση αλκοόλ ή ψυχοτρόπων ή ναρκωτικών ουσιών πριν τη συμμετοχή μου. Δεν έχω επίσης ιστορικό προβλημάτων υγείς που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία μου (ή των συνοδευόμενων ανηλίκων).

Δηλώνω υπεύθυνα ότι σε καμία περίπτωση ούτε εγώ, ούτε οι οικείοι μου, δεν θα στραφούμε ή θα προβάλλουμε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών ή των μελών του προσωπικού της VR ATHENS σε περίπτωση υλικής, σωματικής ή ηθικής βλάβης εξαιτίας της συμμετοχής μας στις εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, καθ’ όσο οι διοργανωτές αδυνατούν, με όση επιμέλεια κι αν επιδείξουν, να αποτρέψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο μικροατυχήματος ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου (ή των συνοδευόμενων ανηλίκων).